patrik-lindeberg--MXNp7R3bR0-unsplash_ed

 Impakton
hankkeille ja hankinnoille
- tähtäimessä tulokset

Palvelukokonaisuudet

Impaktonin avulla tulokset syntyvät kustannustehokkaasti - oli sitten kysymys  tarjouspyynnöstä, raporteista, tarjouksista, sopimuksista, rahoitushakemuksista tai yhteiskehityistä innovaatioista!

Kehityshankkeille

Strateginen 

Innovaatioturnaus

Impakt Kartoituspalvelu

Ekosysteemiset

Innovaatioturnaukset

Toimintamalli- ja sopimuspalvelu

Hankinnoille

Hankinnan strategiatyöpaja

Impakt Kartoituspalvelu

Toimittajaratkaisujen

sparraus

Kilpailutusten

toteutus

Impakton  nostaa hankkeen tai hankinnan vaikuttavuutta ja saa aikaan tuloksia: laadukasta hankkeiden ja hankintojen valmistelua, läpivientiä ja dokumentointia, tiedon lisäämistä kartoituspalveluilla, sekä ekosysteemien rakentamista ja sitouttamista. 

 

Palveluotteemme perustuu innovaatio- ja tietojohtamiseen, kilpailu- ja hankintaosaamiseen sekä asiakaskeskeiseen palvelumuotoiluun. Työpajamenetelmänä hyödynnämme suomalaista tutkittua Innovaatioturnaus® menetelmää. Menetelmä perustuu Mikko Järvilehdon johtamien tutkimushankkeiden tuloksiin ja sen avulla ratkaistaan mutkikkaita haasteita tehokkaasti. Lue lisää Innovaatioturnauksista® täällä. 

Palvelut

Hankinnan strategiatyöpaja

Hyödynnä avointa innovaatiota hankinnoissasi. 

Strategiapajassa tunnistetaan ja linjataan hankkeeseen liittyvät sisäiset tavoitteet ja luodaan toimintasuunnitelma

Impakt Kartoituspalvelu

Johda tiedolla.
 

Kartoituspalvelun avulla kartoitetaan aiemmat vastaavat hankkeet, hankinnat, uudet toimittajat ja sidosryhmät, ratkaisut sekä markkinatarve.

Toimittajaratkaisujen sparraus

Toimittajaratkaisujen sparrauksella todennetaan tarve ja jaetaan ymmärrystä markkinoilla olevista ratkaisuista ja hinnoittelusta - yhteiskehittävä malli toteuttaa alustavaa markkinavuoropuhelua, valmistelee kilpailutusta ja tunnistaa orastavat innovaatiot.

 
 

Strateginen Innovaatioturnaus

Strategisessa Innovaatioturnauksessa määritellään ydinryhmän kanssa hankkeen tarve, tavoite, mittaristot sekä tiedossa olevat parhaat käytänteet teemaan liittyen.

Ekosysteemiset Innovaatioturnaukset

Ekosysteemisen
innovaatioturnauksen avulla v
armistetaan, että hankkeen kannalta tärkeimmät sidosryhmät sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmaan.

Kilpailutusten toteutus

Impaktin palvelut kilpailutusten toteutukseen sisältävät hankintastrategian laadinnan ja kilpailutusten valmistelun sekä läpiviennin ja sopimuskauden käynnistäminen

Impakt
Vaikuttavat Hankinnat Oy

(Y-tunnus: 3155264-1)

Tietosuojaseloste

Ota yhteyttä

Info@impakt.fi

©2021 Vaikuttavat Hankinnat Oy