top of page
patrik-lindeberg--MXNp7R3bR0-unsplash_ed

 Impakton
hankkeille ja hankinnoille
- tähtäimessä tulokset

Palvelukokonaisuudet

Impaktonin avulla tulokset syntyvät kustannustehokkaasti - oli sitten kysymys  tarjouspyynnöstä, raporteista, tarjouksista, sopimuksista, rahoitushakemuksista tai yhteiskehityistä innovaatioista!

Kehityshankkeille

Strateginen 

Innovaatioturnaus

Impakt Kartoituspalvelu

Ekosysteemiset

Innovaatioturnaukset

Toimintamalli- ja sopimuspalvelu

Hankinnoille

Hankinnan strategiatyöpaja

Impakt Kartoituspalvelu

Toimittajaratkaisujen

sparraus

Kilpailutusten

toteutus

Impakton  nostaa hankkeen tai hankinnan vaikuttavuutta ja saa aikaan tuloksia: laadukasta hankkeiden ja hankintojen valmistelua, läpivientiä ja dokumentointia, tiedon lisäämistä kartoituspalveluilla, sekä ekosysteemien rakentamista ja sitouttamista. 

 

Palveluotteemme perustuu innovaatio- ja tietojohtamiseen, kilpailu- ja hankintaosaamiseen sekä asiakaskeskeiseen palvelumuotoiluun. Työpajamenetelmänä hyödynnämme suomalaista tutkittua Innovaatioturnaus® menetelmää. Menetelmä perustuu Mikko Järvilehdon johtamien tutkimushankkeiden tuloksiin ja sen avulla ratkaistaan mutkikkaita haasteita tehokkaasti. Lue lisää Innovaatioturnauksista® täällä. 

Palvelut

Hankinnan strategiatyöpaja

Hyödynnä avointa innovaatiota hankinnoissasi. 

Strategiapajassa tunnistetaan ja linjataan hankkeeseen liittyvät sisäiset tavoitteet ja luodaan toimintasuunnitelma

008-goal.png

Impakt Kartoituspalvelu

Johda tiedolla.
 

Kartoituspalvelun avulla kartoitetaan aiemmat vastaavat hankkeet, hankinnat, uudet toimittajat ja sidosryhmät, ratkaisut sekä markkinatarve.

040-homework.png

Toimittajaratkaisujen sparraus

Toimittajaratkaisujen sparrauksella todennetaan tarve ja jaetaan ymmärrystä markkinoilla olevista ratkaisuista ja hinnoittelusta - yhteiskehittävä malli toteuttaa alustavaa markkinavuoropuhelua, valmistelee kilpailutusta ja tunnistaa orastavat innovaatiot.

033-skill.png
Ylempi palvelupalkki
Alempi palvelupalkki

Strateginen Innovaatioturnaus

Strategisessa Innovaatioturnauksessa määritellään ydinryhmän kanssa hankkeen tarve, tavoite, mittaristot sekä tiedossa olevat parhaat käytänteet teemaan liittyen.

048-success.png

Ekosysteemiset Innovaatioturnaukset

Ekosysteemisen
innovaatioturnauksen avulla v
armistetaan, että hankkeen kannalta tärkeimmät sidosryhmät sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmaan.

022-puzzle.png

Kilpailutusten toteutus

Impaktin palvelut kilpailutusten toteutukseen sisältävät hankintastrategian laadinnan ja kilpailutusten valmistelun sekä läpiviennin ja sopimuskauden käynnistäminen

006-advice.png
bottom of page