top of page

Impaktia Edualan ekosysteemiin innovaatioturnauksilla

Suomalainen koulutusjärjestelmä on useana vuonna ollut maailman huippua. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja edtech -menestystarinoiden synty alalle on kuitenkin takkuillut. Kenttä on ollut hajanainen, eikä yhteiselle tekemiselle ole syntynyt keskittymää tai EdTech-startuppien tukemiselle mekanismeja.

Näihin haasteisiin vastaa Helsinki Education Hub (HEH), joka aloittaa tänä keväänä toimintansa Helsingin Töölössä entisen kauppakorkeakoulun tiloissa. Hubin tavoitteena on luoda Helsingistä maailman oppimispääkaupunki. Tavoitteeseen päästään innovatiivisen yhteisön avulla, joka yhdistää suomalaisen pedagogisen osaamisen, akateemisen tutkimuksen sekä koulutus- ja oppimisratkaisuja tarjoavat startupit maailmanluokan vientituotteeksi.


Helsinki Education Hubille toteutettiin Impakton -palvelu hankkeen valmisteluun, johon kuului sekä strateginen että ekosysteeminen innovaatioturnaus. Ensimmäisen strategiatyöpajan aikana hankkeen ydinryhmä määritteli konkreettisia tavoitteita tulevalle hankeelle. HEH -projektijohtaja Mia-Stiina Heikkala Newco Helsingistä oli yksi innovaatioturnauksiin osallistujista: “Keskusteluissa nousi hienosti esille me-henki ja kuinka osaaminen valjastetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla Hubin yhteiseen rakentamiseen”, hän kommentoi.


Helsinki Education Hubin tarkoituksena on tukea matkaa oppimispääkaupungiksi tarjoamalla mm. inspiroivia yhteistyö- ja näyttelytiloja ja tapahtumia sekä tuomalla toimijat yhteen uusien innovaatioiden, tutkimuksen ja yhteistyön synnyttämiseksi. Jatkossa Hubissa toimii myös yrityshautomo ja -kiihdyttämö, joka auttaa koulutusalan yrityksiä kansainvälistymisen polulla.


Ekosysteeminen innovaatioturnaus palvelee isoakin sidosryhmäjoukkoa: eri toimijoiden edustajia Helsinki Education Hubin työpajassa oli yli 40. Ekosysteemisen innovaatioturnauksen tavoitteena on sitouttaa osallistujat yhteisiin tavoitteisiin, ja tätä kartoitettiin tarpeiden ja odotusten muodossa, joita nousikin esiin useita kymmeniä odotettua enemmän. Sen avulla oli myös mahdollista hahmottaa konkreettisesti mitä arvoa tuottava yhteistyö voi olla sekä luoda yhteiset pelisäännöt yhteistyölle.

“Innovaatioturnaus oli toimiva menetelmä käynnistää Hubin yhteinen suunnittelu”, kommentoi oppimisympäristöjen ja opetusteknologian erityisasiantuntija Anna Rantapero-Laine Helsingin kaupungilta. Turnaus saivat myös osallistujien keskuudessa huippuarviot, sillä päivä arvioitiin kiitettäväksi numeroin 9/10.


Ekosysteemisen innovaatioturnauksen avulla hankkeen vetäjä varmistaa että hankkeen kannalta tärkeimmät sidosryhmät sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmaan. Se mahdollistaa hajanaisen kentän yhteentuomisen ja yhteen hiileen puhaltamisen parhaimman lopputuloksen takaamiseksi.


Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää palveluistamme hankevalmisteluihin. www.impakt.fi/palvelut


Lisätietoja: Katja Häkkinen, katja.hakkinen@impakt.fi puh. 040 517 4657


bottom of page