top of page

Miten osallistetaan 20 AMKia yhteisen koulutusvientisuunnitelman laadintaan viidessä tunnissa?

Ilman uuden keksimistä ja innovointiakin, asioiden tehokas edistäminen ja toiminnan suunnittelu vaatii usein sellaisten tahojen yhteistyötä, jotka eivät sitä ole aiemmin tehneet.

Ajatus hyödyntää kilpailua kannustimena on vanha toimintamalli. Yritykset järjestävät säännöllisesti kilpailuja myynnin perusteella. Rahoitushaut ovat usein kilpajuoksua. Ideoiden luominen on yhtä kriittinen tekijä pitkän aikavälin menestyksen kannalta kuin myynnin edistäminen tai rahoitushaut. Tästä huolimatta on vielä harvinaista, että yritykset tai julkinen sektori hyödyntää työpajoja ja turnauksia innovaatiota etsittäessä.


Impaktia pyydettiin järjestämään Korkeakoulujen Kiinaverkosto - hankkeelle innovaatioturnaus kesän alussa. Tavoiteena oli yhteiskehittää ja sitouttaa 20 ammattikorkeakoulua Kiina-yhteistyöverkoston toimintaan teema-alueittain, jotta hankkeessa päästään konkreettisesti nopeammin eteenpäin. Ilman uuden keksimistä ja innovointiakin, asioiden tehokas edistäminen ja toiminnan suunnittelu vaatii usein sellaisten tahojen yhteistyötä, jotka eivät sitä ole aiemmin tehneet.


Impaktin Innovaatioturnauksessa on kyse siitä, että osallistujat tekevät ohjatusti kilpailullista yhteistyötä. Ihmisessä asuu pieni kilpailuvietti sekä halu tehdä yhteistyötä ja kun näitä piirteitä hallitusti ruokitaan, päästään lyhyessä ajassa kilvoitellen paljon pidemmälle kuin yksintyöskentelyllä.


Hyvän innovaatioturnauksen tunnistaa siitä, että siihen sisältyy kiinnostava haaste ratkottavaksi, joka on pilkottu sekä helppoihin että vaikeisiin, taidokkaasti aikataulutettuihin tehtäviin, monipuolinen palkintovalikoima sekä yhteistoimintaa haluavat osallistujat. Leikillinen ja pelillinen, positiivinen kilpailuasetelma yhdistyy jatkuvaan kehittävän palautteen saamiseen arvovaltaiselta tuomaristolta. Turnauksen kruunaa luova, haasteteemaan soveltuva työskentelyympäristö joka itsessään sytyttää uusiin ideoihin.


Kaikkea tätä Impakt toi Korkeakoulujen Kiinaverkoston turnaukseen, jossa innovointia ohjasi eteenpäin virtuaalinen pelilauta. Turnaus toteutettiin virtuaalisena, ja siinä käytettiin apuna Miro-Board -virtuaalista valkotaulua. Turnaukseen osallistui neljä fasilitaattoria, 2 kiertävää mentoria (hankkeen projektipäälliköt) sekä 39 osallistujaa eri ammattikorkeakouluista. Osallistujat innostuivat luovasta pelistä ja saivat huippunopeasti jalostettua taustamateriaaleista ideoiksi ja yhteisiksi toimintasuunnitelmiksi. Kiina-yhteistyöverkostoa laajennetaan entisestään syksyllä järjestettävän kansainvälisen innovaatioturnauksen avulla.LIsää tietoa niin strategisten kuin ekosysteemistenkin Innovaatioturnausten järjestämisestä: https://www.impakt.fi/palvelut


댓글


bottom of page