coffee-2242213.jpg

Vaikuttavien 
Hankintojen aamukahvi 

Torstaina
9.9.
8:30 - 9:30

Reilu peli hankintapalveluissa:
Miten käy yksityisen sektorin?

Vaikuttavien hankintojen aamukahvilla pureudumme innovatiivisten hankintojen vähyyteen ja sen pullonkaulojen ratkaisemiseen matkallamme kohti vaikuttavampia hankintoja ja yhteiskuntaa

Tällä kertaa keskitymme reiluun peliin hankintapalveluissa: Miten käy yksityisen sektorin?

 

600 ohjelmistoalan yrittäjää on ansiokkaasti koonnut julkisista hankinnoista vastaaville päättäjille teesejä. Nämä pätevät myös muille sektoreille, kuten meille kaikille tuttuun hankintapalvelumarkkinaan.

 

Julkisen sektorin päättäjien tulisi

 

  • Lopettaa in-house-yhtiöiden rakentelu ja käyttö, jotka ei koskaan tule tekemään yhtään vientieuroa Suomella

  • Keskittyä olemaan parempi ostaja, ja mahdollistaa suomalaisten yritysten kansainvälinen kasvu omalta osaltaan

  • Ostaa valmiita tuotteita ja palveluita silloin kun mahdollista, eikä rakennuttaa one-off palveluita joilla ei ole eikä tule muuta elämää 

  • Ostaa myös PK-sektorilta ja lopettaa IPR-oikeuksien hamstraaminen

 

Kilpailulain säädöksiin kuuluu kilpailuneutraliteetti, joka tarkoittaa sitä, että julkisella ja yksityisellä elinkeinotoiminnalla on tasapuoliset toimintaedellytykset. Miten hankinnat pitäisi järjestää, jotta kilpailuneutraliteetti toteutuisi? 


Keskustelussa mukana Saila Eskola, PTCServices Oy:n toimitusjohtaja, Tuomo Vuorinen, Hankkinen Oy:n toimitusjohtaja sekä Ohjelmisto ja e-business RY:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Aamukahvikeskustelun avauspuheenvuoron pitää Petri Aukia. Keskustelun fasilitoi tuttuun tapaan Impaktin toimitusjohtaja Mikko Järvilehto.

Tapahtuma kestää noin tunnin, ja sen jälkeen on avoin 15 minuutin kysymysosio. Tapahtuma on ilmainen ja ilmoittautuminen maksuttomaan tapahtumaan on auki tapahtuman alkuun asti. 

  • LinkedIn
  • Twitter

MENNEET AAMUKAHVITILAISUUDET

27. toukokuuta

ville-valovirta1.jpg
Kuva 2..jpg

Jaana Räsänen & Ville Valovirta
 

Hallitusohjelman tavoite on kasvattaa innovatiivisten julkisten hankintojen määrää 10:n prosenttiin, mutta se ei onnistu vain linjauksia ja tavoitteita säätämällä kun toteutusvastuu on hankkivalla organisaatiolla. Miten tätä ruohonjuuritason innovatiivista työtä voisi edistää ja tukea? Mitä välineitä toimijalla on hyödynnettävä, jotta päästäisiin kohti vaikuttavampaa yhteiskuntaan?

Jaana Räsänen työskenteli ennen ministeriöön siirtymistään pitkään kuntasektorilla hankintojen parissa, ja on vieraanamme seuraavalla aamukahvilla torstaiaamuna 27.5. yhdessä VTT:n Ville Valovirran kanssa.

22. huhtikuuta

 

Suomessa tehdään vuosittain 15 miljardin edestä uutuusarvoisia hankintoja, jotka tuovat mittavia parannuksia tai täysin uusia ratkaisuja verrattuna hankkijan aikaisemmin käyttämiin. 5% kaikista hankinnoista ovat jopa markkinoille uusia.  Kuitenkin vain 2% uutuusarvoisista hankinnoista tehdään innovatiivisten menetelmien avulla, niinpä moni hyvä ratkaisu tai parempi lopputulos jää hankkimatta ja konkreettinen vaikuttavuus kärsii.Miksi Suomessa ei osata tehdä innovatiivisia hankintoja, vaikka tarvetta olisi? Johtuuko se meidän peri suomalaisesta jäykkyydestemme vai jostain muuta?
 

Piia Moilanen

Johtava Asiantuntija
Business Finland

Innovatiivisen Julkiset Hankinnat

Piia Moilanen toimii innovatiivisten julkisten hankintojen johtavana asiantuntijana Business Finlandissa ja tekee myös töitä KEINO-verkostossa eli kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskuksessa.

 

Missiona hänellä on vauhdittaa datataloutta ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia julkisella sektorilla hankintoja hyödyntäen. Yhteiskunnan näkökulmasta innovatiivinen hankinta on myös tulevaisuusinvestointi.

Tapahtuman fasilitoi Mikko Järvilehto. 

Picture1.jpg