• LinkedIn
  • Twitter

Vaikuttavia hankkeita ja hankintoja

Innovatiivisesti, yhdessä, tiedolla johtaen

35

Tuo uutta 

Silti näistä

46%

99%

käyttää vielä perinteisiä
hankinta-menetelmiä

Miljardia €
Julkisia Hankintoja

Suomessa jätetään vuosittain noin 3000 hankintailmoitusta ja tehdään julkisia hankintoja 35 miljardin edestä. VTT:n vuosina 2019 - 2020 tekemän tutkimuksen* mukaan jopa 46 % näistä hankinnoista ovat täysin uusia tai tuo mittavia parannuksia hakijan aiemmin käyttämiin ratkaisuihin ja jopa 4% on täysin uusia markkinalle. Kuitenkin vain 1% uutuusarvoisista hankinnoista tehdään innovatiivisten menetelmien avulla, niinpä moni hyvä ratkaisu tai parempi lopputulos jää pöytälaatikkoon ja hankinnan vaikuttavuus kärsii.

 

Hankinnoissa onnistutaan parhaiten tiedolla hankintaa johtaen ja yhteistoiminnassa ekosysteemin kanssa. Valmisteluun liittyy monia resurssihaasteita: ekosysteemin sitouttaminen, tarpeiden kartoittaminen, tiedon keruu,  innovaatioiden kartoitus ja markkinavuoropuhelu ovat kaikki vaativia tehtäviä joiden puutteellinen toteutus voi johtaa huonolaatuisiin tarjouksiin.

 

Me Impaktilla tiedämme miten kohottaa valmistelun laatua ja siten tarjousten laatua! 

*Merisalo, M., Oksanen, J., Alhola, K., Pihlajamaa, M., & Valovirta, V. (2019). Measuring National and Regional Public Procurement for Innovation in Finland.

Palvelumme

Impakt tarjoaa laajan skaalan erilaisia palveluita innovatiivisten hankkeiden ja hankintojen valmisteluun, kartoitukseen ja ekosysteemien löytämiseen ja sitouttamiseen. Palveluotteemme on aina datalähtöinen ja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sovitettu. Ydinosaamisemme keskittyy palvelumuotoilun, liiketoiminnan kehittämisen ja uuden teknologian ympärille. 

 

Palvelumme keskiössä on Impakton - palvelukokonaisuus, joka koostuu asiakkaalle räätälöitävistä suoritteista vaikuttavamman hankkeen tai hankinnan suunnitteluun, seurantaan tai kehitysvaiheeseen. Impakthonit perustuvat suomalaiseen tutkittuun Innovaatioturnaus® menetelmään. Menetelmä perustuu Mikko Järvilehdon johtamien tutkimushankkeiden tuloksiin  ja sen avulla ratkaistaan mutkikkaita haasteita tehokkaasti.

Palvelut
Hankinnoille

Palvelut Kehityshankkeille

Impaktin 
hakupalvelu
Tulossa 2021

Meistä

Impaktilla yhdistyy osaava ja energinen tiimi yli 150 innovaatiokilpailun ja yhteiskehitysprojektin kokemuksella. Meillä keskiössä on yhteiskehitys- ja palvelumuotoiluosaaminen, tilaaja-toimittaja-yhteistyön mahdollistaminen sekä hankintaosaaminen tietolähtöisellä palveluotteella.  Tiimimme ydinosaamiseen kuuluu muun muassa innovaatio- ja tietojohtaminen, palvelumuotoilu, liiketoiminnan kehittäminen sekä uudet teknologiat.

 

Vain puolessa vuodessa olemme kasvaneet 8:n työntekijään ja lisäksi teemme yhteistyötä Suomen parhaiden hankintajuridisten palvelutuotantokumppanien kanssa. Ota yhteyttä ja nostetaan yhdessä hankintasi tai hankkeesi laatua!

Mikko Järvilehto

Henrik Metsämäki

Suvi Lehtonen

Mikko Alasaarela

Olli 
Peura

Katja Häkkinen

Lyana 
Parzhetskaya

Asiakkaitamme

Vaikuttavuutta Hankintoihin ja Hankevalmisteluihin ovat saaneet jo muun muassa seuraavat tahot. 

HELSINKI_Tunnus_MUSTA (1).png
fblogo.png
13-3-5865425.jpg
BusinessFinland-logo.png

Impaktista sanottua

Tämä on juuri sellaista työtä ja sellainen työote, jolla toivoisin Asiakkaan toimintaa kehitettävän edelläkävijänä Suomessa. Jos saamme ideamme suunnitelmamme mukaan pilotoitua ja ensi syksynä jo viralliseksi palveluksi, uskoni organisaatiossamme uusien ideoiden nostamiseen ja asioiden muuttamiseen yhteisesti nousee valtavasti. Tällainen motivoi, innostaa ja antaa omalle työlle merkityksellisyyden tunnetta. Enemmän vain tämäntyyppistä toimintaa eri osa-aluiden kehittämiseen. KIitos, kun sain olla mukana! 
-Työpajaosallistuja 01/2021